Hỗ trợ khách hàng

0938.30.1234
Hoàn tiền 30%, tới 3 triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa khi mua tour du lịch tại Vietravel
Loại dịch vụ: Tỉnh/Thành phố: Tên đối tác:
 • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 10%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 10%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 10%<br /> Standard Card: 10%<br /> &nbsp;

 • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 25%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 20%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 15%<br /> Standard Card: 10%<br /> ​

 • Giảm 5% khi mua 1 sản ph&acirc;̉m nguy&ecirc;n giá.&nbsp;<br /> Giảm 10% khi mua từ 2 sản ph&acirc;̉m nguy&ecirc;n giá trở l&ecirc;n.<br /> Ưu đ&atilde;i chỉ &aacute;p dụng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; chủ c&aacute;c loại thẻ sau:&nbsp;Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum&nbsp;Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel.

 • Giảm 5% khi mua 1 sản ph&acirc;̉m nguy&ecirc;n giá.&nbsp;<br /> Giảm 10% khi mua từ 2 sản ph&acirc;̉m nguy&ecirc;n giá trở l&ecirc;n.<br /> Ưu đ&atilde;i chỉ &aacute;p dụng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; chủ c&aacute;c loại thẻ sau:&nbsp;Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum&nbsp;Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel.

 • Giảm 5% khi mua 1 sản ph&acirc;̉m nguy&ecirc;n giá.&nbsp;<br /> Giảm 10% khi mua từ 2 sản ph&acirc;̉m nguy&ecirc;n giá trở l&ecirc;n.<br /> Ưu đ&atilde;i chỉ &aacute;p dụng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; chủ c&aacute;c loại thẻ sau:&nbsp;Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum&nbsp;Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel.

 • Giảm 5% khi mua 1 sản ph&acirc;̉m nguy&ecirc;n giá.&nbsp;<br /> Giảm 10% khi mua từ 2 sản ph&acirc;̉m nguy&ecirc;n giá trở l&ecirc;n.&nbsp;<br /> Ưu đ&atilde;i chỉ &aacute;p dụng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; chủ c&aacute;c loại thẻ sau:&nbsp;Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum&nbsp;Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel.

 • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 20%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 20%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 20%<br /> Standard Card: 20%

 • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 40%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 35%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 35%<br /> Standard Card: 30%

 • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 40%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 35%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 35%<br /> Standard Card: 30%

 • <p>_Platinum Card: Giảm 40%</p> <p>_Gold Card: Giảm 35%</p> <p>_Silver Card: Giảm 35%</p> <p>_Standard Card: Giảm 30%</p>

 • <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:507px"> <tbody> <tr> <td style="height:121px; width:507px">_Platinum Card: Giảm 40%<br /> _Gold Card: Giảm 35%<br /> _Silver Card: Giảm 35%<br /> _Standard Card: Giảm 30%</td> </tr> </tbody> </table>