Hỗ trợ khách hàng

0938.30.1234
Hoàn tiền 30%, tới  3 triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa khi  mua tour du lịch tại Vietravel
Loại dịch vụ: Tỉnh/Thành phố: Tên đối tác:
  • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 10%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 10%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 10%<br /> Standard Card: 10%<br /> &nbsp;

  • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 25%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 20%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 15%<br /> Standard Card: 10%<br /> ​

  • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 15%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 15%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 15%<br /> Standard Card: 15%<br /> &nbsp;

  • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 30%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 30%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 30%<br /> Standard Card: 30%<br /> &nbsp;

  • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 15%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 12%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 10%<br /> Standard Card: 10%<br /> ​

  • Platinum Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Platinum: 20%<br /> Gold Card, Thẻ t&iacute;n dụng BIDV &ndash; Vietravel Standard, Thẻ t&iacute;n dụng Vietcombank &ndash; Vietravel: 15%<br /> Silver Card, Thẻ ghi nợ BIDV &ndash;Vietravel : 10%<br /> Standard Card: 05%<br /> &nbsp;